Video dây chuyền sẩn xuất ván bóc Dương Hùng

Video dây chuyền sản xuất ván bóc

Dây chuyền sản xuất ván bóc

Dây chuyền sẩn xuât vấn bóc liên tục công suất khoảng 5m3/h

Kiểm tra độ khô ván bóc - Video 1

Kiểm tra độ khô của ván bóc bằng các loại đồng hồ đo điện tử

Kiểm tra ván bóc - Video 2

Kiểm tra và so sánh độ chính xác của các loại thiết bị đo điện tử
Liên hệ / hỗ trợ/ tư vấn: 0389833221

Hoặc